برخی از تقدیر نامه ها و رفرانس های شرکت پارسی تک

  • شرکت پارسی تک با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت بالا توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
  • بیش از سی سال سابقه و نمایندگی کارخانجات معتبر اروپایی شرکت پارسی تک را از اعتبار بالایی در زمینه ی فعالیت های تخصصی برخوردار نموده است.
  • شرکت پارسی تک بیش از ۳۰۰ رفرانس معتبر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور دارد.

• دانشگاه صنعتی شریف
• دانشگاه تهران
• دانشکده کشاورزی کرج
• دانشگاه علم و صنعت
• دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
• دانشگاه صنعتی اصفهان
• دانشگاه اصفهان
• دانشگاه شیراز
• دانشگاه مشهد (مهندسی و کشاورزی)
• دانشگاه سمنان
• دانشگاه تبریز
• دانشگاه یزد
• دانشگاه ارومیه
• دانشگاه زابل
• دانشگاه سیستان و بلوچستان
• دانشگاه زنجان
• دانشگاه رازی
• دانشگاه اردبیل
• دانشگاه کردستان
• دانشگاه کرمان
• دانشگاه کاشان
• دانشگاه مازندران
• دانشگاه بیرجند
• دانشگاه شاهرود
• دانشگاه صنعتی سهند تبریز
• دانشگاه تربیت مدرس
• دانشگاه یاسوج
• دانشگاه شهید چمران اهواز
• دانشگاه شهرکرد
• دانشگاه بوشهر
• دانشگاه اراک
• دانشگاه گیلان
• دانشگاه بوعلی همدان
• دانشگاه هرمزگان
• دانشگاه امام حسین
• دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
• دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• دانشگاه علوم پزشکی همدان
• دانشگاه تربیت معلم تبریز
• دانشکده نفت آبادان
• دانشکده صنعت آب و برق
• دانشگاه علوم هوایی
• مجتمع آموزشی فولاد اهواز
• دانشگاه دریایی نوشهر(SPO)
• دانشگاه دریایی چالوس
• دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد
• دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خوراسگان
• دانشگاه تربیت مدرس
• دانشگاه صنعت نفت اهواز
• دانشگاه صنعتی سهند
• دانشگاه صنعتی کرمانشاه
• دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد
• دانشگاه شهید بهشتی
• دانشگاه علوم پزشکی یزد
• دانشگاه علم و صنعت
• دانشگاه امیرکبیر- دانشکده هوافضا
• دانشگاه علوم پزشکی کرمان
• دانشگاه فردوسی مشهد
• دانشگاه علوم پزشکی مازندران
• دانشگاه علوم پزشکی ایران
• دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
• دانشگاه تبریز
• دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
• دانشگاه آزاد تهران
• دانشگاه علوم پزشکی سمنان
• دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
• دانشگاه صنعتی اصفهان
• دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مکانیک
• دانشگاه تهران – گروه مکانیک
• دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مکانیک
• دانشگاه تهران – گروه مکانیک
• دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مکانیک
• دانشگاه بهداشت دامغان
• دانشگاه علوم پزشکی مشهد – گروه فیزیک پزشکی
• دانشکده صدا و سیما
• دانشگاه خلیج فارس – گروه مکانیک
• دانشگاه صنعتی امیر کبیر – دانشکده هوافضا
• دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده بهداشت
• دانشگاه ارومیه – دانشکده عمران
• دانشگاه سمنان- دانشکده مکانیک
• دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده عمران
• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده بهداشت
• دانشگاه یزد- گروه محیط زیست
• دانشگاه یزد- پژوهشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
• دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک
• دانشگاه تبریز- دانشکده مکانیک
• دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
• دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشکده زیر آبی
• دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مکانیک
• دانشگاه شهید چمران- دانشکده مکانیک
• دانشگاه مازندران- دانشکده مکانیک
• دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مکانیک
• دانشگاه تهران – دانشکده مکانیک
• دانشگاه هنر – تبریز
• دانشگاه تربیت مدرس
• دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده توانبخشی
• دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت
• دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی
• دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- دانشکده صنایع
• دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-دانشکده عمران
• دانشگاه علوم پزشکی شیراز (گروه بهداشت حرفه ای)
• دانشگاه صنعتی‌خواجه‌نصیرالدین‌طوسی(دانشکده برق–گروه کنترل)
• دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت
• دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده فیزیک
• دانشگاه علم و صنعت
• دانشگاه علوم پزشکی مشهد – دانشکده فیزیک پزشکی
• دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده عمران
• دانشگاه علوم پزشکی کردستان
• دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده فیزیک
• دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک
• دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مکانیک
• دانشگاه یزد
• دانشگاه علم و صنعت ایران
• دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• دانشگاه گیلان

• دانشگاه صنعتی شریف
• دانشگاه تهرا ن
• دانشگاه علم و صنعت
• دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• دانشگاه شهید بهشتی
• دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
• دانشگاه صنعتی اصفهان
• دانشگاه اصفهاندانشگاه شیراز
• دانشگاه فردوسی مشهد
• دانشگاه سمنان
• دانشگاه تبریز
• دانشگاه یزد
• دانشگاه ارومیه
• دانشگاه زابل
• دانشگاه سیستان و بلوچستان
• دانشگاه زنجان
• دانشگاه رازی
• دانشگاه اردبیل
• دانشگاه کردستان
• دانشگاه کرمان
• دانشگاه کاشان
• دانشگاه مازندران
• دانشگاه بیرجند
• دانشگاه شاهرود
• دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانشگاه تربیت مدرس
• دانشگاه یاسوج
• دانشگاه ایلام
• دانشگاه دامغان
• دانشگاه قم
• دانشگاه هرمزگان
• دانشگاه لرستان
• دانشگاه شهید چمران اهواز
• دانشگاه رفسنجان
• دانشگاه شهرکرد
• دانشگاه بوشهر
• دانشگاه اراک
• دانشگاه شاهد
• دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)
• دانشگاه گیلان
• دانشگاه بوعلی همدان
• دانشگاه امام حسین
• دانشگاه خلیج فارس
• دانشگاه الزهرا
• دانشگاه کشاورزی کرج
• دانشگاه هنر تبریز
• دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دانشگاه علوم پزشکی ایران
• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• دانشگاه علوم پزشکی همدان
• دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
• دانشگاه علوم پزشکی ارتش
• دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
• دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• دانشگاه علوم پزشکی اهواز
• دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
• دانشگاه تربیت معلم تهران
• دانشگاه تربیت معلم تبریز
• دانشگاه تربیت معلم سبزوار
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
• دانشکده نفت آبادان
• مرکز آموزشی پتروشیمی (ماهشهر
• مرکز آموزشی بناب (وابسته به دانشگاه تبریز)
• مجتمع آموزش نفت محمود آباد
• مجتمع آموزش شهید عباسپور
• دانشگاه دریایی نوشهر (SPO)
• دانشگاه افسری امام علی
• مرکز آموزش مجتمع فولاد اهواز
• مرکز آموزش صنایع مس سرچشمه
• فنی حرفه ای کرمانشاه
• فنی حرفه ای ایلام
• شرکت پخش فرآورده های پزشکی (MPDC)
• شرکت صنایع آموزشی
• شرکت مشاور نام آوران
• دانشگاه پیام نور(سازمان مرکزی)
• دانشگاه پیام نوراردکان
• دانشگاه پیام نورساری
• دانشگاه پیام نور تهران
• دانشگاه پیام نور اصفهان
• دانشگاه پیام نور ارومیه
• دانشگاه پیام نور اهواز

مرکز تحقیقات کشاورزی
مرکز تحقیقات آب
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مرکز تحقیقات نیرو
مرکز تحقیقات وزارت کار
مرکز پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
شرکت سهامی داروئی کشور
مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو
موسسه تحقیقات زلزله
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)
پژوهشگاه نیرو
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو
مرکز تحقیقات کشاورزی

• صنایع شیر ایران
• سازمان جنگلها و مراتع
• وزارت جهادسازندگی
• پتروشیمی اصفهان
• اب و برق خوزستان
• کارخانه ماشین سازی اراک
• شرکت ملی گاز ایران
• مجتمع فولاد اهواز
• شرکت ملی نفت ایران ( بخشهای مختلف )
• پالایشگاه گاز ولیعصر کنگان
• پالایشگاه گاز خانگیران
• نیروگاه ری
• نیروگاه طوس
• نیروگاه مشهد
• نیروگاه منتظر قائم
• تعمیرات اساسی کرج
• نیروگاه رامین
• نیروگاه طرشت
• نیروگاه یزد
• نیروگاه اصفهان
• نیروگاه تبریز
• نیروگاه نکا
• پالایشگاه بندرعباس
• کارخانه ماشین سازی تبریز
• شرکت موتوژن
• مجتمع مس سرچشمه
• کمپرسورسازی تبریز
• پارس خودرو
• شرکت سهامی داروئی کشور
• پمپیران تبریز
• ایران خودرو
• تراکتور سازی تبریز
• تدارکات درمانی هلال احمر
• کارخانجات پارسیلون
• صدا و سیمای جمهوری اسلامی
• ماشین ابزار ایران
• ایران ایر
• تمامی ۲۵ مرکز بهداشت استانهای ایران
• معدن گل گهر سیرجان
• شرکت کنترل کیفیت هوا
• پتروشیمی اراک
• شرکت نص صنعت( مشاور مجتمع فولاد مبارکه)
• ایتراک
• پتروشیمی بندرامام
• تراکتور سازی تبریز
• ایران ترانسفو
• پتروشیمی خراسان
• کارخانجات لوازم خانگی ناسیونال اصفهان
• لاستیک دنا
• پالایشگاه تهران
• شرکت مشاور Pioneer
• شرکت MPDC ( پخش فرآورده های پزشکی ایران)
• سازمان حفاظت محیط زیست
• پروژه NGL 1500 ( شرکت نفت )
• پروژه NGL 1200 ( شرکت نفت )
• پروژه NGL 1300 ( شرکت نفت )
• شرکت موتورسازان ( تبریز )
• شرکت مترو
• مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
• پتکو ( پمپ و توربین های بزرگ آبی – تبریز )
• شرکت کمپرسورسازی ایران (قزوین)
• فولاد خوزستان
• پتروشیمی اصفهان
• تامین اجتماعی زنجان – مدیریت درمان
• ایران ترانسفو – زنجان
• سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
• شرکت توسعه خودروکار
• شرکت پژواک آوا
• شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)
• شرکت گاز
• پتروشیمی اصفهان
• شرکت ایران خودرو- اداره کل امور آزمایشگاهها
• مس سرچشمه- واحد ایمنی و بهداشت
• پتروشیمی اراک
• پالایشگاه گاز پارسیان
• شرکت پـژواک آوا
• سازمان صدا و سیما
• شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
• شرکت توربین های گازی ایران (TUGA)
• شرکت ایران خودرو دیزل
• پالایشگاه گاز فجر(کنگان)
• شرکت ایران خودرو
• شرکت پتروشیمی خراسان
• شرکت پتروشیمی برزویه
• مگاموتور
• شرکت تابان نیرو
• ایران خودرو – مرکز تحقیقات
• پتروشیمی برزویه
• پارک علمی و فن آوری خراسان
• شرکت پتروشیمی بندر امام – بسپاران
• شرکت پتروشیمی خوزستان
• شرکت پتروشیمی خوزستان
• مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین
• شرکت پتروشیمی کرمانشاه
• پالایشگاه بندرعباس
• مجتمع مس سونگون
• پالایشگاه تهران
• پژوهشگاه نیرو
• شرکت پتروشیمی فجر
• شرکت پتروشیمی جم
• شرکت پتروشیمی مارون
• صنایع چوب و کاغذ مازندران
• شرکت توربین های گازی ایران – TUGA
• شرکت پتروشیمی جم
• پژوهشگاه نیرو
• شرکت گاز تهران بزرگ
• شرکت کنترل کیفیت هوا
• مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا (AIRIC)
• مرکز تحقیقات و تست قطعات خودرو ( ایتراک )
• شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)
• مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو
• مرکز تحقیقات کشاورزی
• شرکت گاز پارس جنوبی
• شرکت سیمان هرمزگان
• شرکت کالای پتروشیمی (پتروشیمی مبین)
• شرکت اتحاد مو تور
• شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)

برای دریافت کاتالوگ و اطلاع از اخرین محصولات شرکت صنعت اموز نوین پارسی (پارسی تک) اینجا کلیک بفرمایید.

برای دریافت کاتالوگ و اطلاع از اخرین محصولات شرکت صنعت اموز نوین پارسی (پارسی تک) اینجا کلیک بفرمایید.