آنالایزر ارتعاش مدل BC250

BC250 جهت تشخیص زودهنگام عیوب بیرینگ با استفاده از سنسور شاک پالس می باشد و منحنی ترند و مقادیر dBm و dBc قابل ثبت در کامپیوتر می باشد. با اتصال گوشی بعنوان استتوسکوپ نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

  • تعریف روت و اندازه گیری
  • تنظیمات سرعت ماشین و قطر شفت
  • استتوسکوپ
  • نمایش وضعیت بیرینگ
  • ذخیره کردن داده ها

BC250 به همراه نرم افزار پیشرفته جهت ذخیرۀ داده ها در کامپیوتر و نمایش آن بصورت منحنی های قابل تنظیم توسط کاربر و منحنی ترند ارائه می گردد.