هرجا ارتعاش هست ما هستیم…

ما را در در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

آنالایزر بیرینگ مدل BC250

اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ
اشتراک گذاری در whatsapp
ارتباط سریع از طریق واتس اپ

610308

چراغ سبز: بیرینگ سالم

چراغ زرد: هشدار

چراغ قرمز: بیرینگ معیوب

انالایزر بیرینگ مدل BC250

آنالایزر بیرینـگ مـدل BC250 یـک آنالایزر پیشـرفته جهـت تشـخیص خرابـی بیرینـگ و عیـوب روانـکار بـا پـراب خارجـی اولتراســونیک شــاک پالــس بــوده و قابلیــت اتصــال بــه نــرم افــزار پیشــرفته جهــت تعریــف روت، ترندگیــری، آنالیــز و گزارش دهــی را دارا میباشــد.

مشخصات فنی آنالایزر بیرینگ مدل BC250

نرم افزار پیشرفته برای BC250