به بخش آکادمی شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک) خوش آمدید

 

 

صد ها فیلم عکس مقاله وبینار عملی و تخصصی در زمینه ی ارتعاشات و پایش وضعیت

شاخص های اندازه گیری ارتعاش (دکتر مهدی بهزاد)

قیمت ۶.۰۰۰.۰۰۰ریال

توضیحات تکمیلی

دیگر مقالات و مطالب آکادمی