به بخش آکادمی شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک) خوش آمدید

 

 

صد ها فیلم عکس مقاله وبینار عملی و تخصصی در زمینه ی ارتعاشات و پایش وضعیت

مفهوم کاویتاسیون ، کاربردها و اثرات مخرب آن بر تجهیزات (مهندس حمید کریمی)

قیمت ۶.۰۰۰.۰۰۰ریال

توضیحات تکمیلی