به بخش آکادمی شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک) خوش آمدید

 

 

صد ها فیلم عکس مقاله وبینار عملی و تخصصی در زمینه ی ارتعاشات و پایش وضعیت

پاسخ امتحان ازمون های بین المللی مهندس کاظمی

قیمت ۶.۰۰۰.۰۰۰ریال

توضیحات تکمیلی

پاسخ امتحان ازمون های بین المللی مهندس کاظمی